جزییات جلسه اعضای هیئت مدیره سندیکا با معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

#