تبریک دکتر کبریایی‌زاده به مناسبت فرارسیدن روز داروساز: صنعت داروسازی ایران ؛ مصداقی از اقتصاد مقاومتی اما در معرض تهدید

#