۱۴۰۲/۱۲/۰۸

به منظور حل مشكلات مالياتي واحدهاي كوچك و متوسط؛ تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ابلاغ شد

#