بر اساس تصمیم شورای نگهبان؛ نظارت سازمان استاندارد بر کالاهای سلامت محور منتفی شد

#