برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه تجهیزات پزشکی و دارویی عشق آباد

#