برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان

#