برگزاری نمایشگاه معرفی نیازمندی‌های بخش صنعت در حاشیه برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی

#