با پیگیری سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، رییس سازمان غذا و دارو خواستار جبران ضرر شرکت‌های تولیدکننده دارو و وارداتی در فرابورس شد

#