۱۴۰۲/۱۲/۰۷

با پیگیری‌های متعدد سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران؛ مجوز صادرات شرکت های توزیعی لغو شد

#