۱۴۰۲/۱۲/۰۸

با همکاری سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران صورت می‌گیرد، آغاز «طرح ترویج سلامت عمومی» در سومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

#