۱۴۰۲/۱۲/۰۲

با رأی نمایندگان مجلس «نمکی» وزیر بهداشت شد

#