۱۴۰۲/۱۲/۱۴

با حکم معاون وزیر بهداشت؛ دکتربرندگی مدیر کل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو شد

#