با حضور مقامات بلند پایه کشور؛ مراسم بیستمین سالروز ملی صادرات برگزار می‌شود

#