با اعلام سازمان غذا و دارو؛ امکان بهره‌وری از یورو با منشاء EIH فراهم شد

#