اولین کارگروه همکاری‌های تجاری ایران و افغانستان

#