۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نشست ملی اوراسیا با همکاری تمامی متولیان در تاریخ ۳۰ مرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد.

#