۱۴۰۲/۱۲/۱۴

امضای اسناد همکاری های پزشکی-درمانی با روسیه محور سفر وزیر بهداشت

#