۱۴۰۲/۱۲/۱۲

اعلام مشکلات مربوط به تامین و تدارک مواد اولیه از پتروشیمی شازند اراک

#