اعلام فهرست طرح‌های قابل افتتاح و بهره‌برداری و تکمیل جدول درخواستی

#