اعلام آمادگی پاکستان برای همکاری های صادراتی با ایران

#