اعلام آمادگی بانک دی در خصوص انجام کلیه خدمات ارزی و ریالی

#