۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نشست خبری تاکید کردند: صنعت داروسازی فقط برای سرپا ماندن خود تلاش می کنند

#