۱۴۰۲/۱۲/۰۲

اعزام هیئت تجاری همزمان با سفر وزیر امور خارجه ایران به ژاپن، کره جنوبی و چین

#