اعزام هیئت تجاری به استانبول – ترکیه همزمان با برگزاری کنفرانس مقامات بلند پایه سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی سازمان همکاری‌های اسلامی ( OIC)

#