۱۴۰۲/۱۲/۰۲

اطلاع رسانی نامه اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با موضوع” کان لم یکن نمودن بندهای ۱، ۵، ۶، ۸ بخشنامه فوق الذکر، و ابلاغ مهلت‌های مقرر در خصوص ورود کالا

#