اطلاع رسانی اعزام هیات به قرقیزستان توسط کمیته مشترک ایران و قرقیزستان

#