اطلاعیه بانک توسعه صادرات ایران در خصوص انعقاد قراردادهای تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت به عنوان اگزیم بانک کشور با بانک های خارجی

#