اصلاحیه فـوری: تغییر ساعت نشست مشترک هیات مدیره با اعضا سندیکا و ریاست سازمان غذا و دارو و مسئولین کشوری

#