از سوی معاون اداره کل نظارت و ارزیابی بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو اعلام شد: نفی هر گونه واردات داروی بی کیفیت از چین و هند

#