۱۴۰۲/۱۲/۰۷

ارائه گزارش جامع از آخرین وضعیت همکاری ها، مشکلات و برنامه های عملی قابل پیگیری با کشورهای ترکیه، چین و هند

#