خبرنامه سندیکا

لیست خبرنامه‌های سندیکا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
ردیف عنوان نمایش
1 خبرنامه تیر 1398
2 خبرنامه فروردین 1398
3 خبرنامه بهمن 1397
4 خبرنامه آبان 1397
5 خبرنامه شهریور 1397
6 خبرنامه تیر 1397
7 خبرنامه خرداد 1397
8 خبرنامه اردیبهشت 1397
9 خبرنامه بهمن 1396
10 خبرنامه دی 1396
11 خبرنامه آذر 1396
12 خبرنامه شهریور 1396
13 خبرنامه تیر 1396
14 خبرنامه خرداد 1396
15 خبرنامه اردیبهشت 1396
16 خبرنامه اسفند 1395
17 خبرنامه آذر 1395
18 خبرنامه آبان 1395
19 خبرنامه تیر 1395
20 خبرنامه اردیبهشت 1395
21 خبرنامه بهمن 1394
22 بولتن شماره یک ایران‌فارما
23 بولتن شماره دو ایران‌فارما

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع