خبرنامه سندیکا

لیست خبرنامه‌های سندیکا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
ردیف عنوان نمایش
1 خبرنامه آبان 1397
2 خبرنامه شهریور 1397
3 خبرنامه تیر 1397
4 خبرنامه خرداد 1397
5 خبرنامه اردیبهشت 1397
6 خبرنامه بهمن 1396
7 خبرنامه دی 1396
8 خبرنامه آذر 1396
9 خبرنامه شهریور 1396
10 خبرنامه تیر 1396
11 خبرنامه خرداد 1396
12 خبرنامه اردیبهشت 1396
13 خبرنامه اسفند 1395
14 خبرنامه آذر 1395
15 خبرنامه آبان 1395
16 خبرنامه تیر 1395
17 خبرنامه اردیبهشت 1395
18 خبرنامه بهمن 1394
19 بولتن شماره یک ایران‌فارما
20 بولتن شماره دو ایران‌فارما

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع