گزارش تصویری

گزارش تصویری اولین نشست عمومی شرکت های عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

1 2

2

4

IMG 9956

5

6

7

8

9

 

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع