مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا برگزار می‌شود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی عضو

   ضمن تقدیم تصاویر آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 98/06/12 بدین وسیله از جنابعالی یا یکی از اعضاء محترم هیات مدیره يا نماينده قانوني شركت با در دست داشتن معرفی نامه رسمی از عالیترین مقام اجرائی دارای حق امضاء اسناد تعهدآور و مهر شرکت دعوت بعمل مي آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا  که از ساعت 15 الی 18 با دستور جلسه به شرح ذیل در تاریخ 03/07/98 در سالن اصلی مصلی امام خمینی تشکیل می گرددحضور بهم­ رسانند.

لازم به ذکر است پارکینگ واقع در خیابان قنبرزاده درب شماره 15 جهت استفاده هماهنگ گردیده است .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عبارت است از :

  1. استماع گزارشات هیات مدیره ، خزانه دار و بازرس قانونی .
  2. تصویب صورت های مالی تا پایان سال مالی منتهی به 97/12/29 و تعیین خط مشی سندیکا .
  3. انتخاب بازرس و روزنامه کثیرالانتشار .
  4. سایر موارد در صلاحیت مجامع عمومی عادی تشکل های اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران .

ضمناً چنانچه مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره آن شرکت داوطلب کاندیداتوری برای عضویت بعنوان بازرس سندیکا می باشند مراتب را طی نامه رسمی ، حداکثر تا تاریخ 27/06/98 بصورت کتبی به همراه روزنامه رسمی که نشان دهنده سمت داوطلب  در هیات مدیره یکی از شرکت های عضو می باشد به دبیرخانه سندیکا ارسال نمایند .

 

 

2

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع