لیست تکمیلی و نهایی اعضاء اصلی هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لیست تکمیلی و نهایی اعضاء اصلی هیئت مدیره ،اعضاء علی البدل ،بازرسان و دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران مشخص شد.

اعضاء اصلی هیئت مدیره

1- دکتر محمودنجفی عرب به سمت رییس هیئت مدیره
2- دکتر عباس کبریایی زاده به سمت نایب رییس اول
3- مهندس رامین فلاح به سمت نایب رییس دوم
4- دکتر حسن شکوهی به سمت خزانه دار
5- دکتر بهروز حاجیان تهرانی به سمت منشی
6- دکتر هاله حامدی فر عضو هیئت مدیره
۷- دکتر امیررضا بیدگلی عضو هیئت مدیره

اعضاء علی البدل هیئت مدیره:

۱- مهندس حمید مقیمی عضو اول علی البدل
2- دکتر امیرحسین معینی زند عضو دوم علی البدل

اعضاء بازرسان:

۱- مهندس محمدرضا کمپانی بازرس اصلی
۲- مهندس احمد مسلمس بازرس علی البدل

دبیر کل:

دکتر حمیدرضا محمدی

 

 

نامه فدراسیون اقتصاد سلامت ایران

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع