لیست داروهای فوریتی خرداد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای به تمامی شرکت‌های واردکننده دارو لیست داروهای فوریتی خرداد را اعلام کرد.

به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ 13/03/1398 اعلام و با توجه به سیاست های این ادره کل در تامین داروهای فوریتی، موارد زیر به استحضار می رسد.  بدیهی است کلیه شرکت های متقاضی موظف به رعایت کلیه مفاد زیر می باشند.

  • کلیه شرکت های متقاضی تامین دارو های مورد نیاز فوریتی صرفا پیشنهاد قیمت ارزی خود را به این اداره کل ارسال نمایند و قیمت فروش به پخش برمبنای ضابطه قیمت‌گذاری انجام خواهد شد.
  • اطلاعات درخواست شده صرفاً  می‌باید در قالب فایل الکترونیک و با فرمت اکسل، در پاکت در بسته تا تاریخ 25/03/98 به دبیرخانه محرمانه سازمان تحویل گردد.  به درخواست‌هایی که قبل یا پس‌از این تاریخ یا با فرمت دیگری ارسال کردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • مقتضی است در ستون‌های مربوط به قیمت واحد دارو فقط یک عدد درج شود و از نوشتن واحد ارزی (ریال یا یورو) در کنار عدد جدا خودداری شود.
  • ملاک تصمیم‌گیری انتخاب شرکت برنده فراخوان، مطابقت با منبع واردات و قیمت ارزی می باشد.
  • شرکت‌هایی که در فراخوان تأمین داروهای فوریتی پذیرفته می‌شوند می‌باید حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری پس از ارسال نامه کنبی اداره کل امور دارو، پیش‌نویس IRCداروهای فوریتی را تکمیل نموده و ظرف مدت 30 روز نسبت به ترخیص دارو اقدام نمایند و بلافاصله بعد از ترخیص و قبل از توزیع برگ ریلیز برای این اداره ارسال نمایند.

ازآنجاکه ارائه پیشنهادی قیمتی و ثبت درخواست به‌منزله ایجاد تعهد برای شرکت پذیرفته‌شده جهت تأمین داروهای فوریتی می‌باشد لذا پس از اعلام کتبی اداره کل دارو به شرکت واردکننده، در صورت عدم تأمین به‌موقع یا انصراف از تأمین دارو، شرکت مربوط در نوبت اول به مدت سه ماه از حضور در کلیه فراخوان‌های قیمت محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعالیت آن شرکت در کمیسیون قانونی ساخت و ورود تصمیم‌گیری خواهد شد.

لیست داروهای فوریتی خرداد

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع