تمدید تاریخ ورود اطلاعات برنامه تامین 98 و به روز رسانی تعهدات در سامانه TTAC

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ ورود اطلاعات برنامه تامین 98 و به روز رسانی تعهدات در سامانه TTAC تا پایان روز سه شنبه مورخ 98/03/07 تمدید گردید.

همچنین  برای انجام برنامه ریزی دقیق، ماهانه از تاریخ بیست و هشتم هر ماه تا هفتم ماه بعد اطلاعات جدید در سامانه بارگذاری می‌گردد.

برنامه ریزی تامین داروهای مورد نیاز نیمه دوم سال 98

نظر به اینکه ادراه نظارت بر زنجیره تامین دارو در نظر دارد برنامه ریزی تامین داروهای مورد نیاز نیمه دوم سال 1398 را انجام دهد، لازم است شرکت های تولیدی برنامه تولید قطعی و شرکت های وارداتی، برنامه واردات پیشنهادی خود  را در بخش پیش بینی و تعهدات تامین سامانه TTACدر ستون جدیدی با نام برنامه تامین سال 98 ، به تعداد بسته وارد نماید. لازم به یاداوری است که ستون تعداد در بسته در سامانه جامع تعهدات به دقت به روز رسانی شود.

قابل ذکر است غیر از واردات محصول نهایی تولید قراردادهای برون مرزی و همچنین بسته بندی ثانویه و بسته بندی اولیه کلیه اقلام دارویی و پر کردن بالک آماده مایعات نیز از این اداره، واردات تلقی می شوند.

در خصوص فراورده‌های وارداتی خواهشمند است موارد زیل مورد نظر قرار گیرد:

1-  نوع ارز: می باید مطابق با ارز کشور مبدا یا کشور ذی نفع باشد( ارز یورو صرفا به داروهای با مبدا اروپا تخصیص می یابد)

2-  قیمت CPT: طبق ضابطه قیمت گذاری مصوب بهمن 96 می بایست مطابق با حداقل قیمت فراورده در کشورهای مرجع ضابطه قیمت گذاری باشد و در مورد اقلام ژنریک حداکثر تا 60% قیمت داوری برند، قابل قبول می باشد.

3-   مرحله دوم سیاست گذاری سال 98با در نظر گرفتن عملکرد شرکت های وارد کننده در ثبت سفارش،حمل و ترخیص به موقع و پیشگیری از بروز کمبود انجام خواهد گرفت.

4-  کلیه سهمیه‌های مرحله اول  سال 98(که از دی ماه 97 در سامانه TTACبارگذاری شده است) در صورت عدم ترخیص به هنگام، درآبان ماه 98 نورد بازنگری قرارگرفته است ودر خصوص ابطال ثبت سفارش تصمیم مقتضی صورت خواهد گرفت.

5-   برنامه‌های پیشنهادی ارائه شده از سوی شرکت های وارد کننده از نظر قیمت ارزی، عملکرد شرکت در خصوص تامین به هنگام داروها، نیاز سال، وجود یا عدم وجود نمونه تولید داخل در مقایسه با سایر منابع وارداتی مورد ارزیابی قرارگرفته و نهایتا توسط این اداره اقدام به سیاست گذاری خواهدشد.

6-   در مورد فراورده‌های وارداتی که مشابه تولید داخل دارندسیاست‌گذاری واردات صرفاً در صورت نیاز بازار و عدم تامین شرکت‌های تولید کننده انجام خواهدشد.

در مورد فراورده‌های تولید داخل تاکید می‌گردد، با توجه به تعهد آور بودن برنامه های پیشنهادی، لازم است هرگونه برنامه ریزی براساس توان واقعی تولید و تامین با لحاظ نمودن کلیه اقلام مورد نیاز از جمله ماده موثره، موادجانبی و اقلام بسته بندی، برنامه فروش منطقی و قابلیت پوشش نیاز بیماران باشد.

 

نامه سازمان غذا و دارو

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع