بزرگداشت رو ز ملی صنعت و معدن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بزرگداشت رو ز ملی صنعت و معدن 10 تیرماه برگزار می‌گردد و طی مراسم از واحدهای تولیدی برتر صنعتی و معدنی تجلیل به عمل خواهد آمد.

ضرورت دارد واحدهای تولیدی واجد شرایط نسبت به تکمیل و ارسال فرم های ذی ربط  در سایت وزارت صنعت و همچنین وب سایت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به نشانی www.iranhim.ir  اقدام  و فرم های تکمیل شده را به سازمان صنعت، معدن و تجارت حداکثر تا آخر وقت اداری 31 اردیبهشت ارسال نمایند.

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع