راهکارهای پیشنهادی جهت تسهیل و تسریع کارها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انساتی ایران در نامه ای به تمامی شرکت‌های داروسازی عضو اعلام کرد: راهکارهای پیشنهادی آن شرکت (باتوجه به شرایط حال حاضر) جهت تسهیل و تسریع کارها و رونق بخش تولید ترجیحاً امور مربوط به سازمان غذا و دارو حداکثر تا روز شنبه مورخ 21/2/98 به این سندیکا ارسال فرمایند .

نامه سندیکا

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع