جایگزینی انواع دارو و مکمل های غذایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، پروژه "جذب سرمایه گذاری با هدف ساخت داخل کالاهای منتخب وارداتی" را در دستور کار خود قرار داده است. بررسی های اولیه حاکی از آن است که حجم بالایی از واردات سنوات گذشته را انواع داروها و مکمل های غذایی و دارویی، تحت عناوین تعرفه ای کلی به شرح جدول پیوست تشکیل میدهد. به منظور امکان برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها و ایجاد یا تقویت فرصت های موجود شناسایی کالاهای دارای اولویت ضروری است. لذا شرکت های داروسازی عضو مشخصات داروها و مکمل های وارداتی دارای قابلیت تولید داخل را طبق جدول پیوست تکمیل و تا تاریخ 98/2/21 به رسال نمایند.

جدول داروها و مکمل های غذایی و دارویی

فرمت جدول مشخصات داروها و مکمل های وارداتی

فرمت اکسل جدول مشخصات داروها و مکمل ها

نامه سندیکا

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع