صادرات، فعال‌ترین کمیته سندیکا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

or4

 

به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با توجه به جلسات مکرر و فعالیت های مفید کمیته صادرات سندیکا در زمینه حل مشکلات تجاری شرکتهای داروسازی این کمیته به عنوان فعال‌ترین کمیته معرفی و از دکتر مهرداد علیمیان به عنوان دبیر کمیته تقدیر شد.

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع