شرایط رتبه بندی اعضای انجمن ها در سال 1398

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران طی نامه ای به 25 سندیکا و اتحادیه و انجمن، شرایط رتبه بندی را در سال 1398 اعلام کرده است. در این نامه که به امضای امین الله فرهادی مدیرعامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران رسیده، آمده است: به منظور آشنایی هر چه بیشتر و تسهیل فرآیند رتبه بندی اعضای محترم آن انجمن، خواهمشمند است یک نفر را به عنوان نماینده آن انجمن، در امور رتبه بندی به مرکز معرفی نمایید.

نامه انجمن صنایع غذایی

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع