از سوی معاونت امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو صورت گرفت: تمدید پروانه های در دست اقدام شرکت های تولیدکننده دارو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اهمیت انجام مطالعه هم ارزی زیستی و اولویت دسترسی مردم به دارو و جلوگیری از کمبود دارویی موجب شد تا معاونت امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو – به مدت یک سال پروانه هایی که در دست اقدام هستند را تمدید کند. در متن نامه دکتر عبده زاده مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل به مدیران عامل شرکت های تولیدکننده دارویی در ایران آمده است: عطف به بخشنامه شماره 7300 / 665 مورخ 30/4/95 مبنی بر فرصت یک ساله جهت انجام مطالعه هم ارزی زیستی جهت تمدید پروانه – به اطلاع می رساند با توجه به اولویت دستری مردم به دارو و به منظور پیشگیری از هر نوع کمبود دارو در کشور – کلیه پروانه های صادره که کارهای مطالعات بیواکی والانسی آن ها انجام نشده و یا در دست اقدام می باشد به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع