ارز ماشین آلات ‎

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران طی نامه ای به دکتر پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛ پیرو نامه شماره 1065/97 مورخ 12/10/97 (پیوست) در خصوص ارز ماشین آلات به استحضار میرساند ، شرکت های موضوع لیست نامه فوق الذکر اعلام نموده اند که مشمول تصویب باآتنامه شماره 169368 /ت 55789 هـ مورخ 15/12/97 هیات وزیران می باشد . خواهشمند است دستور فرمائید، به موضوع رسیدگی و نتیجه به ذینفعان و این سندیکا اعلام گردد .

نامه سندیکا به دکتر پیرصالحی

نامه سندیکا به دکتر اصغری، ریسس سابق سازمان غذا و دارو

تصویب نامه هیئت وزیران (1)

تصویب نامه هیئت وزیران (2)

وضعیت تجهیزات ارسالی به سازمان غذا و دارو

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع