در انتشار دایره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران سهیم شوید

از سازمان‌ها، موسسات و کارخانه‌های داروسازی دعوت شد تا در انتشار دایره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران سهیم شوند.

فرید قاسملو سرپرست دائره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران خبر داد: امکان درج اسم، مشخصات و نیز نشانه (لوگو) هر یک از سازمان‌ها، موسسات و کارخانه‌های داروسازی حمایت‌کننده از کتاب دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران در صفحه حقوقی کتاب فراهم شده است.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، همچنین دکتر علی‌اکبر ولایتی، اعلام کرده است: دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران طی هشت سال گذشته از طریق گروه حکمت طب اسلامی و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی در حال آماده‌سازی است که تاکنون سه جلد این دانشنامه آماده شده است. گروه همکار مشغول آماده‌سازی مجلدات بعدی هستند.
به گفته این عضو پیوسته و رییس گروه حکمت طب اسلامی و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، این دانشنامه تلاش دارد عرصه‌های مختلف دانش پزشکی دوره اسلامی از جمله داروها و دانش داروشناسی را در مجموعه مقاله‌هایی در سطح کیفیت بین‌المللی معرفی کند. فعالیت‌های انتشار این دانشنامه حمایت‌های دست‌اندرکاران عرصه‌های مختلف دارو درمان در کشور را می‌طلبد.

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع