یکصدوهشت پرونده OTC به سازمان غذا و دارو ارسال شد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پرونده‌های بررسی شده‌ی قیمت‌گذاری داروهای OTC به سازمان غذا و دارو رفت.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران خبر داد: در پی تفویض اختیار قیمت‌گذاری داروهای OTC ازسوی سازمان غذا و دارو به سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، نتایج بررسی یکصدوهشت پرونده داروهای ارسالی شرکت‌های داروسازی، به کمیته‌ی قانونی قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو ارسال شد.
به گفته دکتر مهدی سلیمانجاهی، این پرونده‌ها حاصل برگزاری جلساتی با کارشناسان و اعضای کمسیون نظارت و کنترل بازار سندیکا برای بررسی 204 پرونده دریافت از سوی شرکت‌های داروی سازی بوده که روز یک‌شنبه 16 دی‌ماه 1397به سرانجام رسید.

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع