آدرس سندیکا

دفتر سندیکا

آدرس پستی : تهران - میدان جهاد (دكتر فاطمی)
ابتدای خیابان بیستون - ساختمان دارو گستر
طبقه دوم - واحد 21

تلفن: 88950224-6

فکس: 88950227

ایمیل: Info@syndipharma.org

کد‌پستی: 1431663113

فرم ارتباط با ما

در صورتی که می‌خواهید پیام یا مطلب خاصی را عنوان کنید آن را از طریق فرم زیر به اطلاع ما برسانید

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع