داروسازی سبحان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

وب سایت :     www.sobhandarou.com 

 

دفتر مركزي

تهران- خ دكتر فاطمي غربي شماره ۲۹۵

كد پستي: ۱۴۱۱۸۵۳۶۹۵

صندوق پستي: ۱۴۱۸۵۵۶۵

تلفن ها:

۶۶۵۶۸۱۸۱ (۰۲۱)

۶۶۵۶۲۸۴۴ (۰۲۱)

۶۶۵۶۲۸۷۸ (۰۲۱)
۶۶۴۲۰۸۲۳ (۰۲۱)

دورنگار:

۶۶۹۴۸۵۵۳ (۰۲۱)

كارخانه
رشت -شهر صنعتي رشت

صندوق پستي: ۱۹۵۸−۴۱۳۳۵

تلفن: ۶−۳۳۸۸۳۶۱۲(۰۱۳)

دورنگار: ۳۳۸۸۲۲۳۴(۰۱۳)

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع