اعضای هیات مدیره

IMG_6827

جناب آقای دکتر احمد شیبانی

رئیس هیات مدیره

kibria

جناب آقای دکتر عباس کبریایی‌زاده

نایب رئیس اول

farid

جناب آقای دکتر غلامرضا اخوان

نائیب رئیس دوم

khirabadi

جناب آقای دکتر مرتضی خیرآبادی

خزانه دار

zargarzade

جناب آقای دکتر محمدرضا زرگرزاده

منشی

Ahmadian

جناب آقای دکتر ابولحسن احمدیانی

عضو هیات مدیره

elmian

جناب آقای دکتر مهرداد علیمیان

عضو هیات مدیره

ryahi

جناب آقای مهندس حسن ریاحی

بازرس اول

mehramiz

جناب آقای مهندس فرهاد شایقی

بازرس دوم

najafi

جناب آقای دکتر محمود نجفی عرب

عضو علی‌البدل

mehramiz

جناب آقای دکتر علی مهرآمیزی

عضو علی‌البدل

solimajnjahi

جناب آقای دکتر مهدی سلیمانجاهی

دبیر سندیکا

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع