دوشنبه, 26 آذر 1397

اعضا هئیت مدیره

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
دکتر احمد شیبانی- رئیس هیأت مدیره
دکتر عباس کبریایی زاده - نایب رئیس اول
دکتر غلامرضا اخوان - نایب رئیس دوم
دکتر مرتضی خیرآبادی - خزانه دار
دکتر محمدرضا زرگرزاده - منشی
دکتر ابوالحسن احمدیانی - عضو هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره - دکتر مهرداد علیمیان
حسن ریاحی - بازرس اول
دکتر فرهاد شایقی - بازرس دوم
دکتر محمود نجفی عرب - عضو علی البدل
دکتر علی مهرآمیزی - عضو علی البدل

title logo size2

آدرس پستی : تهران - میدان جهاد (دكتر فاطمی) - ابتدای خیابان بیستون - ساختمان دارو گستر - طبقه دوم - واحد 21

تلفن:

88950224-6

فکس:

88950227

ایمیل:

Info@syndipharma.org

کد‌پستی:

1431663113

دسترسی سریع