تاریخچه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اعضای هیأت مدیره سندیکا از سال تأسیس تاکنون
نام تاریخ رئیس هیأت مدیره نایب رئیس خزانه دار عضو بازرس دبیر منشی
انجمن صنایع داروسازی ایران 1376 دکتر حسین تربتی دکتر محمود نجفی دکتر مرتضی نیلفروشان دکتر کمال لطفی جلال پوربزرگی دکتر فیض اله توحیدی ...
"      "         " 1379 دکتر علی مظلومی دکتر محمود نجفی دکتر سید جمال سعید واقفی دکتر منصور مشایخی مهندس فرهاد شایقی دکتر احمد شیبانی ...
"      "         " 1382 دکتر محمود نجفی عرب دکتر جواد عازم دکتر سید جمال سعید واقفی دکتر محسن رحمانی مهندس فرهاد شایقی دکتر احمد شیبانی ...
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 1383 دکتر محمود نجفی عرب دکتر جواد عازم دکتر محمود ابهری  سعید سعیدی نژاد دکتر مسعود عبدالکریمی مهندس فرهاد شایقی ...
"      "         " 1386 دکتر احمد شیبانی  دکتر جواد عازم دکتر علی منتصری دکتر محمود نجفی عرب
دکتر مهدی وزیری
دکتر مسعود عبدالکریمی دکتر علی علمازاده ...
"      "         " 1389 دکتر محمود نجفی عرب دکتر جواد عازم دکتر علی منتصری دکتر عباس کبریایی زاده
دکتر فرهاد حبیبی
دکتر سید جمال سعید واقفی
دکتر مسعود عبدالکریمی دکتر علی علمازاده ...
"      "         " 1393 دکتر عباس کبریایی زاده دکتر اکبر برندگی دکتر محمد عبده زاده دکتر هاله حامدی فر
دکتر مرتضی خیرآبادی
دکتر محمود نجفی عرب
دکتر حسین امیرعضدی دکتر مهدی سلیمانجاهی دکتر ناصر نقدی
"      "         " 1396 دکتر احمد شیبانی  دکتر عباس کبریایی زاده دکتر مرتضی خیرآبادی  دکتر مهرداد علیمیان
دکتر ابوالحسن احمدیانی
دکتر غلامرضا اخوان فرید
حسن ریاحی  دکتر مهدی سلیمانجاهی دکتر محمدرضا زرگرزاده

title logo size2آدرس پستی: تهران، میدان جهاد (دكتر فاطمی)، ابتدای خیابان بیستون

ساختمان دارو گستر، طبقه دوم، واحد 21

تلفن:88950224-6                          فکس:88950227

ایمیل:Info@syndipharma.org     کد‌پستی: 1431663113

دسترسی سریع